مجله تاپ‌ناز‌

نرم دویدن (جاگینگ) باعث افزیش طول عمر می شود

نرم دویدن (جاگینگ) باعث افزیش طول عمر می شود

نرم دویدن یا جاگینگ باعث سلامتی بدن می شود

بر اساس تحقیقی در کالج آمریکایی کاردیولوژی انجام شد تایید شد که نرم دویدن ( جاگینگ) می تواند برای  تندرستی انسان تاثیرات خوبی داشته باشد و سبب زیاد شدن طول عمر انسان می شود. در این مطالعه مدت زمان و تناوب نرم دویدن آزمودنی ها ارزیابی شد، و یافته های حاصل از 12 سال پیگیری نشان داد؛ افرادی که با سرعت بالا می دویدند در مقایسه با افرادی که نمی دویدند، طول عمر کمتری داشتند. در حالی که آزمودنی هایی که با شدت سبک می دویدند طول عمر بیشتری داشتند. محققین به منظور بررسی رابطه بین شدت دویدن و طول عمر، 5048 آزمودنی سالم که از 1098 دونده و 413 فرد سالم و غیر فعال تشکیل شده بودند را در طی 12 سال بررسی کردند. نرم دویدن بین 1 تا 4/2 ساعت در هفته با کاهش مرگ ومیر همراه است. تناوب مطلوب دویدن سه بار در هفته است و بیشتر از این توصیه نمی شود. به طور کلی، کاهش میزان مرگ ومیر در آزمودنی هایی مشاهده شد که با شدت ملایم تا متوسط می دویدند، در حالی که میزان مرگ ومیر در آزمودنی هایی که با شدت زیاد می دویدند، مشابه افراد غیر فعال بود.  محققین 28 مرگ ومیر را در میان دونده ها و 128 مرگ ومیر را در میان افراد غیر فعال گزارش کردند. در مجموع، دونده ها جوانتر بودند، فشار خون و نمایه توده بدنی کمتری داشتند. علاوه بر این، میزان سیگار کشیدن و شیوع دیابت نوع 2 نیز در آن ها کمتر بود. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجلهAmerican College of Cardiology منتشر شد.

مطالب مشابه را ببینید!