نوشته جالب لیلا بلوکات و تیپ جدید لیلا بلوکات در پاریس

عکس جدید از تیپ متفاوت لیلا بلوکات در خارج کشور

لیلا بلوکات با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشته: سلام …گلها جواب زمین اند به سلام آفتاب ،نه زمستانی باش که بلرزانی ،نه تابستانی که بسوزانی ،بهاری باش تا برویانی …امیدوارم سلامت باشید…

لیلا بلوکات در خارج

مطالب مشابه را ببینید!