نگاهی به زيباترين ساحل مديترانه

نگاهی به زيباترين ساحل مديترانه

ساحل آمالفي يک شهر ساحلي در ساحل جنوبي شبه جزيره سورنتين در استان سالرنو در جنوب ايتاليا است. ساحل آمالفي مقصد توريستي محبوب براي منطقه و ايتاليا محسوب مي شود که هزاران نفر از گردشگران را در سال به خود جذب مي کند.

در طول قرن دهم و يازدهم اين شهر يک دوک نشين مستقل بوده است . بعد توسط ايالت سالرنوتحت کنترل درآمد پس از وحدت ايتاليا آمالفي بر روي صنعت گردشگري تمرکز کرد تا در سال ۱۹۹۷، ساحل آمالفي به عنوان ميراث جهاني يونسکو به عنوان چشم انداز فرهنگي برگزيده شد.

ساحل آمالفي داراي آب و هواي گرم مديترانه اي و يک نوار ساحلي زيبا به طول ۴۰ کيلومتر است. در اين منطقه صنايع محلي مانند سراميک سازي بسيار مورد اقبال گردشگران قرار مي گيرد.

اين منطقه از مناطق مورد علاقه ثروتمندان جهان است که براي تعطيلات آمالفي را انتخاب مي کنند. فضاي روستايي در کنار چشم انداز بسيار زيباي اين شهر از درياي مديترانه از مهمترين دلايل انتخاب اين گردشگران است.

گفته مي شود مردم بومي آمالفي از جمله پر عمر ترين مردم دنيا هستند که تغذيه سالم مديترانه اي در اين امر نقشي به سزا دارد.

ساحل مدیترانه ساحل مدیترانه ساحل مدیترانه

مطالب مشابه را ببینید!