همسر و دختران دوقلوی تنیس باز معروف در حال تشویق

میرکا همسر راجر فدرر و فرزندان دو قلویش میلا رز و شارلن ریوا دو ساله، از تماشاگران ویژه دیدار فینال ویمبلدون 2012 بودند.

آنها که در بازی پدر با نواک جوکویچ هم در کنار زمین به ابراز احساسات می پرداختند، پس از این بازی که با برتری 3-1 فدرر و قهرمانی هفتم او در ویمبلدون به پایان رسید، به تشویق پدرشان مشغول بودند و سوژه خوبی برای عکاسان به حساب می آمدند.

راجر فدرر

دختران دوقلو

همسر راجر فدرر

دختر راجر فدرر

همسر و دختر راجر فدرر

همسر راجر فدرر

همسر راجر فدرر

مطالب مشابه را ببینید!