هنرنمایی جالب و ساخت مجسمه با روزنامه باطله

سازنده این مجسمه های زیبا و تا حدودی وحشتناک نیک جورجیو است.او با روزنامه ها,مجلات و کتاب های بازیافتی این مجسمه ها  را خلق می کند.

در نگاه اول شاید کمی ترسناک به نظر آیند ولی در کل زیبا هستند.

 

مجسمه کاغذی

مجسمه کاغذی

مجسمه کاغذی

مجسمه کاغذی

مجسمه کاغذی

مجسمه کاغذی

مجسمه کاغذی

مجسمه کاغذی

مجسمه کاغذی

مجسمه کاغذیمجسمه کاغذی

مجسمه کاغذیمجسمه کاغذی

 

 

مطالب مشابه را ببینید!