هنرنمایی فوق العاده دیدنی با اسکناس +تصاویر

هنرمند ژاپنی یوسوکه هازگاوا با ذوق هنری اش با تا کردن اسکناس کشورهای مختلف، پرتره های زیبایی را خلق کرده است.با تا کردن اسکناس یک کلاه جالب برای چهره روی اسکناس ایجاد کرده است.

moneygami26


moneygami25 moneygami24 moneygami23 moneygami22 moneygami21 moneygami20 moneygami19 moneygami18 moneygami17 moneygami16 moneygami15 moneygami14 moneygami13 moneygami12 moneygami10 moneygami09 moneygami08 moneygami07 moneygami06 moneygami05 moneygami03 moneygami02 moneygami33 moneygami32 moneygami31 moneygami29 moneygami28 moneygami27

 

مطالب مشابه را ببینید!