گردشگری, سفر مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ
مجله تاپ ناز / سبک زندگی / روانشناسی / هنگام ملاقات با مردان،زنان به این موارد توجه می کنند

هنگام ملاقات با مردان،زنان به این موارد توجه می کنند

هنگام ملاقات با یک مرد چگونه صحبت کنیم؟ رفتارمان هنگام ملاقات کردن با یک پسر چطور باشد؟ نحوه رفتار با یک مرد در ملاقات و قرار دیدار

خانم ها هنگام ملاقات با مردان این نکات را به یاد داشته باشند

وقتي مردي يك زن را مورد توجه قرار ميدهد، قوه تخيلـش بكار مي افتد. در اغلب موارد اينكه او چه چيـزي پوشـيـده است اهميت ندارد. براي مردان، قوه تــخيـل باعـث ايـجـاد پيش بيني ها و اميد به آشنايي ميگردد!
از طرف ديگر هنگامي كـه يـك زن مـردي را مـورد توجه قرار مــي دهــد، بــندرت در وحله اول تفكرات جنسي در مورد او بـه ذهـنـش خطور ميكند. بيـشتر احتمال دارد كه وي او را مورد توجه قرار دهد به اين دليـل كه شبـيه مردي است كه ميتواند از خود به لـحاظ جسماني، احساسي و مالي مراقبت نمايد و بـنــظر ميرسد كه ميتواند بر اغلب چالشها و سختي هاي زندگي فائق آيد.

متاسفــانـه بـرخـي از مــردان بسياري از ارزشـهـاي والاي انساني را ناديده گرفته و وقـتـي زنـي را مـورد تـوجـه قـرار مي دهند، دو فكر نكوهيده و ناپسند زير به سرعت از ذهنشان خطور مينمايد:
1- او بدون لباس چگونه بنظر خواهد رسيد؟
2- روابط جنسي او چگونه خواهد بود؟

هنگامي كـه زنـان مـردي را مورد توجه قرار مي دهند، معمولا سه فكر از ذهنشان عبور ميكند:
1- آيا شاغل است؟
2- آيا شغل خوبي دارد؟
3- آيا او ميتواند شغل خوبي را تـا مـدتي كـافي حفظ كند تا هر دو بتوانيم از مـنفعت آن بهرمند شويم؟

شايد اين دليل آن باشد كه چرا مردان احـساس ميكنند پذيرفته شدن آنها توسط يك زن منوط به گذراندن يك تست مشكل در مورد وضعيت جسماني و ماليشان است.

مردها نگاهي سر سري دارند، زن ها موشكافانه ميبينند

بـرخـلاف بـاور عـمومي، زنـها بـيشتر از مردان به مسائل ديداري اهميت مي دهند. آنـها تـمايل دارنـد آنچه را كه دوست دارند ببينند. اين ديدن لـزوما همـراه با خـيـره شـدن و زل زدن نيست و لزومي ندارد كه آن چيز كاملا واضح و آشكار باشد. يك نـگـاه گذرا كافيست كه تمام جزئيات در ذهن آنها ثبت گردد. مردان تحسين مي كنـنـد زنـان تـفتيش؛ يك زن ممكن است قبل از اينكه چشم در چشم يك مرد دوخته باشد و يـا ايـنـكه توجهش را به خود جلب نموده باشد، بخواهد تصميم به علاقمند شدن به آن مرد بگيرد.
مـردان پـستي بلندي ها و برجستگي ها را مورد توجه قرار مي دهـنـد، زنان ساخـتـار و بـنيان را. آنها به چشمها، دستها، دندانها، لبـخـند و كلاس مردان نـيـز توجه مي كـنـنـد. زنهايي كه بيشتر به خصوصيات وجودي مردان اهميت مي دهنـد، به مردان صادق، اهل گردش روي، قابل اعتماد و با استيل، زيرك، خوش مشرب و باكلاس توجه ميكنند.

چنين مرداني به عـنـوان افرادي دوست داشـتـني، مـهربان و علاقمـنـد بـه ديـگران درنظر گرفته مي شوند. آنها محدوده وسيعي از تماسها و بـرخـوردهاي شـخـصي را ايجاد و نگهداري ميكنند.
زن ها از چشمهايشان بـراي برقراري ارتبـاط با مـرد مورد علاقه خود استفاده ميكنند. از طرف ديگر مردها، از تماسهاي چشمي و ديداري در مورد زن مورد علاقه خود اجتناب مينمايند.
با اينكه زنها مي گويند كه دوست ندارند يك مرد به بدن آنها خيره شود، وقتي مـردي كه ممكن اسـت به او عـلاقمند باشند عميقا در چشمهايشان نگاه ميكند، بدون اينـكه ابراز كنند، احساس شعف و شادماني بسيار مي نمايند. مردي كه ميداند براي انتقال علاقه خود به همسر آينده اش چگونه بايد از چشمهايش استفاده كند موفقتر از مردي خواهد بـود كه از نگاه كردن مستقيم به چشمهاي زن مورد علاقه اش خودداري مي كند. تبادل تماسهاي چشمي مرحله آغازين ابراز علاقه محسوب ميگردد.

وقتي مردي يك زن را مورد توجه قرار ميدهد، قوه تخيلـش بكار مي افتد. در اغلب موارد اينكه او چه چيـزي پوشـيـده است اهميت ندارد. براي مردان، قوه تــخيـل باعـث ايـجـاد پيش بيني ها و اميد به آشنايي ميگردد!
از طرف ديگر هنگامي كـه يـك زن مـردي را مـورد توجه قرار مــي دهــد، بــندرت در وحله اول تفكرات جنسي در مورد او بـه ذهـنـش خطور ميكند. بيـشتر احتمال دارد كه وي او را مورد توجه قرار دهد به اين دليـل كه شبـيه مردي است كه ميتواند از خود به لـحاظ جسماني، احساسي و مالي مراقبت نمايد و بـنــظر ميرسد كه ميتواند بر اغلب چالشها و سختي هاي زندگي فائق آيد.

چگونه ميتوانيد او را علاقمند نگهداريد؟

راز چشم ها

موثرترين روش نگاه كردن به همسر آينده تان چيست؟ از او مي خواهيد برق دلربـايي را در چشمهاي شما ببيند؟ مستقيما در چشمهايش نگاه كرده، گويي كه مي خـواهيد او را هيپنوتيزم كنيد، لبخند بزنيد و با خود بينديشيد: ” آنچه را كه ميبينم دوسـت دارم. ” توجه داشته باشيد كه نگاه شما بايد عاري از شهوات نفساني باشد چراكه زنها خيلي راحت ميتوانند به اين موضوع پي ببرند و پيامدش كاملا مشخص است.

بكار بردن موثر و صحيح چـشمها در مـورد يك زن دو هدف را دنبال ميكند. اول اينكه شما علاقه خود نسبت به او را ابراز مي داريد. دوم اينكه ميتوانيد آنچكه او از طريق تماسهاي چشمي سعي در بيانش دارد را تشخيص داده و حدس بزنيد. روي بـرگـردانـدن از يك زن بعد از اينكه با او تماس چشمي برقرار نموديد، بيانگر ضعف و سستي مي باشد. وقتي براي اولين بار با زن مورد علاقه خود تماس چشمي برقرار كرديد، اجازه دهيـد كـه او اين تماس را قطع كند. ممكن است احساس ناراحتي كنـيد، امـا امـتـحان كـنـيـد؛ اين روش جواب ميدهد!

اغلب زنها مي توانند بگويـند كه آيا يـك مـرد چشم هاي خـائن، چشم هاي دروغگو، چشم هاي متقلب، چشم هـاي مـتــاهل، چشمهاي منحرف و چشمهاي صادق دارد يا خير.

چنانچه مردي از چشمهايش به صـورتي نادرست استفـاده كند، مـمـكن اسـت شـانس موفقيت در برگزيدن همسر مورد علاقه اش را از دست بدهد. زنها قوه درك بالايي دارند. آنها مي تـوانند از نگاه يك مرد احساس كنند كه آيا او صادق و قابل اعتماد است يا خيـر.

اگر مردي از بـرقراي تـمـاس چشمـي بـا زن مـورد عـلاقـه اش خـودداري كـنـد، پـيـغـامـي ميفرستد مبني بر نداشتن تجربه كافي درمورد زنها،خجالتي بودن و عدم اعتماد بنفس و اگر خيلي شديد به وي خيره شود، باعث ناراحتي او خواهد شد. مـردانـي كـه تـجـربـه زيادي در مورد زن ها ندارند بصورت شهواني و نادرست به آنها نگاه ميكنند. مرداني كـه نگاهي مطمئن حاوي پيغام ” ميتوانم ترا داشته باشم!” ، بـه همسر آينده اشان دارند، او را مجذوب خودشان ميكنند.

بغير از اينكه زن هـا دستان يـك مـرد را براي اينكه ببيند آيا حلقه ازدواج دارد يا خير، نگاه ميـكنند، يك دليل ديگر را نيز دنبال ميكنند. اگر انگشت انگشتر يك مرد از انگشت سبابه او بلندتر باشد، مفهومش اين است كه سطح تستوسترون ( تستوسترون هورموني در بدن است كه براي تحركات جنسي، تنظيم مقدار چربي، نگهداري عضلات، تعديل قند و فشار خون و جلوگيري از افسردگي مورد نياز است ) بـالايي دارد. اگـر انـگشـت انـگشتر كوتاه تر از انگشت سبابه باشد، مقدار تستوسترون كمتر از ميزان متوسط آن است.

مـردها به سادگي و به اندازه زنها لبخند نمي زنـنـد. اگـر يـك زن خـوشـحـال بـاشـد و يـا احساسات مسرت بخشي را تجربه كند، لبخند ميزنـد. در ميـهمـاني هاي فاميلي خود اگر دقت كنيد كمتر مردي را ميـبينيد كه لبخند بر چهره اش باشد. اغلب آنها طوري بنظر ميرسند كه گويي از حضورشان در ميهماني خوشنود نيستند.
افراديكه داراي چهره اي مـعمولي هستـند و لبخند ميزنند اغلب جذاب تر از مردان خوش قيافه و زنـان زيـبـايي هستند كه لبخند نميزنند.

لبخند يك مرد نشان دهنده دلربايي، خوش بيني، مهربـانـي و با احـسـاسي او اسـت و بيانگر آن است كه آنچه را كه مي بينـد دوسـت دارد و از هـمه مـهمتر شخصي است كه مي توان با او ارتباط برقرار نمود. هنگاميكه ما لبخند ميزنيم عضـلات صـورتمان سيستم عصبي را براي توليد هورمون خاصي بنام “مورفين مغزي” تحريك ميـنمايد. ايـن هورمون در ما احساسي دلپذير و آرامش بخش ايجاد ميكند. ترشح آن يك اثر بي حـسي نـيز به دنبال خواهد داشت.
اكنون وقت آن رسيده كه بيشتر از يك مرد معمولي باشيد.

نقطه نـظر زنها اغلب مردان افرادي معمولي مي باشند امـا برخي از مردان از لحاظه درجه و رتبه ارجحـيـت دارنـد. زنان كلاس يك مرد را چگونه تعريف ميكنند؟ كلاس مانـنـد يك رنگين كمان است. زنها نمي دانند كه كلاس را چـطـور بـايـد تـعـريف كنند، اما وقتي آنرا مي بـيـنـنـد مـتـوجه اش ميـگردند. يـك تـجـلي خاص بهمراه هر مرد با كلاس وجـود دارد. او طوري رفتار مي نمايد كه توجه هر زني را به خـود معطوف ميكند.
يـك مرد با كلاس هر چيزي را با استيل انجام مي دهـد. در عين حال متظاهر و خودنما نمي باشد. او مجبـور نيـست كلاسش را به رخ ديگران بكشد. او به همان اندازه اي كـه بـه خـودش عـلاقه دارد، بـه ديـگران نيز علاقمنـد اسـت. او ميتواند متواضع و فروتن باشد. از همه مهمتر او با همه زنها با احترام و عزت رفتار ميكند.

يك مرد بـعـد از مـلاقات بـا همسر آينده خـود در يـك مـيهماني چهار چيز را بخاطر خواهد سپرد:
1- آيا در برخورد با او عشوه زيادي از خود نشان داد؟
2- آيا او را بوسيد؟
3- آيا به او شماره تلفن داد؟
4- آيا شبي كه او را ملاقات كرد با او صحبتهاي عاشقانه رد و بدل نمود؟
يك زن نـيز بعد از اين كه همسر آينده اش را ملاقات نمود همين مسائل را به ياد خواهد سپرد. اگر چه زنها موارد زير را نيز در مورد شوهرشان به ياد خواهند داشت:
1- چگونگي برقراري ارتباط اوليه توسط او
2- لباس او
3- ادوكولون او
4- نوشيدني و غذايي كه براي خوردن انتخاب كرد
5- آيا مرد با ادب و با تربيتي بود؟
6- آيا با مردها و زنهاي ديگر برخوردي داشت؟ و اگر داشت چگونه
7- آيا او را خنداند؟

قيافه زيبا همه چيز نيست
اين باور كه زنها فقط به مردهاي خوش تيپ و خوش اندام توجه ميكنند افسانه اي بيش نيست. مرداني كه خود را براي تحت تاثير گذاشتن ديگران آماده ميـكنند، مـهربان و اهل گردش هستند و خوش مشربي خويش را به نمايش مي گذارند، كـسـاني هــستند كه براي زنان ديگر جنبه رقابتي پيدا مي كنند. وقـتـي در مورد آن فـكر كـنيد، بـه بـسياري از مسائل پي خواهيد برد.
از آنجايي كه لباسـها معمولا 95 درصد از بدن يك مرد را ميپوشانند، منطقي است كه از زنها انتظار داشــته باشيد كه به آنچه كه بر تن داريد توجه كنند. همچنين مرداني كه با مـردان و زنـان ديگر معاشرت مي كـنـند، نـا اميد و افسرده بـه نـظـر نـمي رسنـد. زن ها احساسات خود را دنبال كرده و به آنها پاسخ ميدهند. خنده برانگيزنده احساس مسرت است، و زنها عاشق خنديدن مي باشند. اين نكته را هنگاميكه به دنبال همسري براي خود ميگرديد به ذهن بسپاريد.

 راه پولدار شدن در 1 هفته!

loading...

34 دیدگاه ها

 1. واقعا همینطوره
  من موافقم
  قبلانم گفتم مردا در نگاه اول ب مسائل جنسی فک میکنن
  ولی خانمها نه
  آقایون فهمیدید
  تحویل بگیرید
  ببینید خانمها چ نگاه زیبایی دارن
  اونوقت میگید زنها ب مسائل جنسی اهمیت میدن ک اصلانم اینجوری نیس
  زنها نگاه زیبایی دارن
  از مردا هم باهوشترن

  • شما هر چقدر هم درست بگید، حرفاتون کامل نیست،ضمناً این حرفاتون مال قدیم و ندیم بود، حالا زنها دیگه اینجور نیستند!!! خدا رحمت کنه، منم مثل بقیه با حرفتون مخالفم!

  • دمت گرم من یه زنم و ممنونم از شما مردی که اینقدر فهمیده هستی

 2. مرسیییییییییییییییییییییییییی
  واقعا زیبا بود
  آدم تحت تا ثیر قرار میگیره
  ببینید چ سایت زیباییه
  خواهشا این فضای خوبو خراب نکنید و کل کل نکنید
  بازم مرسییییییییییییییییییییییی

 3. ولی به نظر من زنهایی هم هستن که تو دیدار اول به این مسائل فکر میکنن درسته شاید تو مردا بیشتر باشه ولی این به این معنی نیست که همچین زنایی وجود ندارن.

 4. سپهرآقا شما پسرید یا دختر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 5. ناشناسم
  مثه اینکه منم باید اسممو بزارم شناس
  خوبببببببببببببببببببببببه !!!!!!!!!!!!!

 6. چرا نباید یه اقا از خانوما تعریف وتمجید کنه ؟؟؟؟ سپهر چه پسر باشه چه دختر مهم نیس مهم شعورشه به افتخار سپهر هوووووورااا

 7. دمت گرم سپهر بذار شناس تو شناس من ناشناس دو تایی سایتا رو میریزیم به هم.

 8. اول اینکه، نوشته بعضی از مردا، درمورد سکس ….

  دوم اینکه، حتما شنیدین که میگن زنها عقلشون ناقصه، به اینجور جاها نمیکشه ، البته ببخشیدا

  سوم مرد باید سنگین باشه، درست نیست که تو هر مهمونی نیششو مثل زنها باز بکنه
  ….

 9. اولیوموافقم باهات اقای میلاد ولی سومی مثل زنا غلطه
  دومی که اشتباه چون خانما زودتر به بلوغ عقلی میرسن!!!

 10. سلام.میخواستم بگم از وقتی 10 سالم بود اومدیم توی این کوچه جدیدمون ی پسر همسایه ای داریم ازهمون موقع ها نگاه میکرد منو ، خانوادشم با ما ارتباط دارن مامانش میاد خونمون همش با مامانم حرف میزنه میگه دخترت خیلی خوبه خیلی .یا چادر ک پوشیده بودم میگفت خیلی چادر بهش میاد منو میبینه و لبخند میزنه خودشم تا منو میبینه نگاه میکنه تا آخر کوچه هروقت میبینه بهم خیره میشه به دخترای دیگه نگاه نمیکنه حتی اگه آرایش کرده باشن خودم دیدیم ک میگم فقط منو نگاه میکنه رفته بودیم خونشون اومد پیش من نشست با پدرم و داداشم رابطه خوبی داره خانواده مذهبی هستند چون منم بی حجاب نیستم و قدمم مثله خودش بلنده مادرو پدر منم از اون و خانوادش خوشششون میاد حتی مادرش به مامانم گفته بود دخترتو اگ الان واسش خواستگار بیاد میدی؟ یا به یکی از آشناهاشون ک دخترش دوس منه گفته بود آرزومه ک عسل عروسم بشه هی میگه چ اسم خوشکلی رو دخترت گذاشتی کلا از من تعریف میکنه چ پیش مامانم چ پیش بقیه به نظتون پسرش خیال ازدواج داره یا نه. چون حجاب بدی هم ندارم ک واس هوس نگاه کنه البته پوستم سفیده و قیافه خوبیم دارم تو شکم ک واس هوسه یا ازدواج چون خیلی نگاه میکنه پسر پاکی هم هست خوشگل و خوش تیپو قد بلنده دخترای دیگه نگاش میکنن حتی از فامیلای خودمون یا دیگر همسایه ها ولی من به خاطر ادبش و حجب و حیاشه ک میخوامش اصن یهویی مهرش تو دلم افتاد منم 14 سالمه تورو خدا بگید دارم دیووونه میشم

  • خخخ عسل جان عزیزم فکر نمیکنی 14 سال یکم واسه عشق و عاشقی زوده ؟من خودم الان 16 سالمه هنوز خودمو وارد روابط احساسی با یه پسر نکردم دروغ که نداریم با هم باهاشون دوست بودم ولی عاشق نبودم خدایی. قرار نیست که اگه یکی همش مدام چشمش دنبال من باشه منم برم عاشقش شم. ولی ناموسا کیو دیدی که 14 سالگی با هم ازدواج کن. راستش وقتی تو 14 سالته احتمالا اون پسری هم که دوس داری هم باید در همون حدود سنش باشه و این یعنی زمان اوج نیاز جنسی ش ممکنه که عاشقت باشه ولی قسمتی از فکرش هم همش درگیره ولی اگه واقعا دوست داشته باشه اشکالی نداره

   • ببخشید که این حرفو میزنم که شما با بزرگ واری خودتون ببخشید، فرق میان انسان و حیوان اینه که دو مقوله ی جدا از همه.رابطه فقط مال دو نفره، زمانی که به منزله ی دوستی با هر کس و ناکسی دوست باشی، به این میگن هرزگی،
    سن مهم نیست مهم اینه که عین حيوون با همه… نشی.
    هی…
    یه ادم نه یه عاشق واقعی عشق نه ناموسش یدونه هست چه مرد چه زن.پس تلاش کنیم از خصلت حیوانی خود بکاهیم.
    زندگی چیزیست شبیه یک حباب
    عشق ابادی زیباییست در سراب
    فاصله با ارزو های ما چه کرد
    کاش میشد در عاشقی هم توبه کرد…

 11. وای ما 14 سالمون بود اسم خواستگار میومد گریه میکردیم.دختر ازدواج شوخی بردار نیست.سنت خیلی کمه. بعدا از اینکه جوونی نکردی و زود گرفتار شوهر و بچه شدی حتما پشیمون خواهی شد.

 12. خخخخخخخخخخ تا فردا صبح .همه نظرات رو خوندم اون دختر 14 ساله خیلی باحال بود .مادر اون پسره میگه دختر کوچولو خیلی باحاله.حالا پسره چن سالشه!!!!(:

 13. سلام ١٧ سالمه و یه مرد زن و بچه دار که فامیل دور خودمم هست تقاضای سکس و دوستی داده و ادعا میکنه خیلی بیشتر از زنش دوسم داره به بهونه های مختلف کادوهای گرون مثل طلا و پول زیاد میده و میگه که دوسم داره نمیدونم باور کنم یا نه چون تمام حرفش رابطه ی جنسیه

  • آقامنم پسرم دیگهه.خب.ولی اینو من خودم اعتراف میکنم عده زیادی ازپسرا دنبال سکس هستند.من دنبال سکس بودم ولی خودمو درست کردم.همه چیزکه فقط سکس نیس.زندگاااانی آدم به فاک میره.

   • چرا وقتی مطالعه نداری در باره ی جیزی صحبت میکنی اینکه زنا ناقص العقلن سخن حضرت علی هست ولی منظورش قدرت خود رایی و استبداد هست نه عقل!!!این توی همه ی تفسیرات مربوط به این حرف اومده وحتی اگرم نخونده باشی باید بفهمی اگه منظور اینجا خودعقل بود پس خانما می تونن هر اشتباهی که خواستن مرتکب بشن یا هر گناهی بعد روز قیامت دلیل بیارن که چون خدا عقلشونو ناقص افریده اشتباه کردن و نتونستن درست فکر کنن ولی خدا به همه ی ادما به یک میزان عقل داده تا روز قیامت توجیهی از این بابت نداشته باشن.

  • سلام به یاسمین خانوم.اولش بگم که من یه پسرم و هم سن خود شماهستم و ۱۷سال سن دارم.ابجی خیلی از مردا هستن که خارج از فاز عشق به یه نفر به دید سکس نگاه میکنن.اصلا فکر کن حرفاش که میگه تورو دوست داره واقعیت داشته باشه.به روزی فکر کن که اون مرد رفته بود خواستگاری زن الانش و حالا میگه تورو دوس داره.عزیزم مردا خیلی کم عاشق میشن ولی اگه عاشق بششن هیچ کس نمیتونه جلوشونو بگیره.اون مرد همچین بلایی رو هم سرتو میاره.یعنی اول بهت میگه دوست داره و بعد عذر می خوام که میگم بعد با شما یه رابطه جنسی برقرار میکنه و بعدشم ولتون میکنه و احساساتتون رو خراب و نابود میکنه.پس به نظر من برید دنبال اونی که واقعی هستش و حرفای خیالی نمیزنه.خانوم عزیز براتون ارزوی موفقیت و یه ازدواج خوب رو دارم.درضمن من اینجور ایتم های زیادی رو دیدم و میتونم به عنوان یه هم سن راهنمایی های خوبی بدم.درضمن ایمیلم رو هم براتون میزارم.حتما ایمیل بدید.من یه مشاور که دوستمه سراغ دارم.

 14. با سلام خدمت دوستان عزیز
  آقا سایت باحالی داری…..
  ممنون ….. زندگی همتون پر از شهوت و سکس باد

 15. قسمت انگشتو اشتباه نوشتی استاد جابجا کن

 16. غلط املاییه زیاد داشت خخخخخخخخ آنچه که
  علاقه مند
  و …
  و …

 17. کمترحرف این چیزا بزنید به جا این کارا مثل ادیسون انیشتن مغزتونو بکار بندازید چیزی اختراع کردید این مفید بودنش بهتر از از دواجو یک بچه بی هدف انداختنه امیدوارم یادتون نره چون انسان بسیار فراموشکاره

  • شایان جعفری

   دوست عزیز
   کم تر حرف این چیزارو بزنیم؟؟!!!!
   اتفاقا باید بیشتر درباره ی این جور مساعل گفته بشه
   چون کشور ما درباره ی این جور مساعل فقیز هست!
   زندگی فقط اختراع کردن نیست
   من الان فوق لیسانسمو گرفتم و انقدر فکرم درباره ی پروژه ها درگیره که مو هام شروع کردن به ریزش واقعا دارم نابود میشم!
   شما باید یاد بگیرید که زندگی فقط کار و اختراع نیست!
   البته با اون قسمت حرفت که نوشتی یه بچه ی بی هدف انداختن موافقم! که باید درباره ی این موضوع هم مقالات زیادی نوشته بشه!
   با تشکر از شما عزیزان

 18. خوب پس زن ها به مردها خیلی بی تمایلند چون با دیدن مرد تحریک نمیشوند

 19. دوستان به گوش
  اینقدر نزنید تو سر همدیگه من بهتون میگم اصل داستان چیه
  این بزرگواری که این سایتو تدارک دیده از مباحثی بحث کرده که فعلا بین اساتید بزرگوار روانشناس رو بورسه و شاید هم درست
  زنها علاقه به رابطه دارند ولی مثل مردا سریع آماده عملیات 125 نمیشن حتما نیاز به زمینه داره البته منظور از زمینه تحریکات جنسی هست که 50درصد کلامی و 50درصد فیزیکی هست ولی مردا ماشاءالله همیشه گوش به زنگ و آماده کوچکترین گوشه چشمن که بقیه حرفام در مورد مردا شطرنجی بمونه بهتره
  دوستای 14 و 17 ساله گلمون هم باید بدونن که الان دوران اوج احساسات و عواطفشون هست طوری که اگه یه داعشی هم بهتون. یه لبخند بزنه میگید عاشقم شده قوربونتون بشم من اگه کسی عاشق باشه مث بچه آدم میاد خاستگاری اگه نه بقیه حرفا کشکه
  خلاصه دوستان بیایید به مهر کلبه ویرانه را آباد کنیم
  بدرود…

 20. من نمیدونم چرا باید زنها فکر و ذکرشون تو این باشه که یه مرد میتونه ازش مقاومت کنه یانه؟ این یه جور تحقیر احساس نمیکنین واقعا؟ یعنی خودتونم قبول میکنین انقد ضعیف هستین که احتیاج دارین حتما مراقبتون باشن؟ فکر کردن به سکس تو جامعه ما مثل فکر کردن به جنایت تلقی شده در حالیکه کسی که به سکس نتونه فکر نقص داره و ناتوانی جنسی یه جور مریضی هستش که باید درمان شه دخترای جهان سوم سکس رو باعشق تفکیک میکنن واقعا پسرا خیلی صادقانه تر و منطقی تر فکرمیکنن صادقانه میگن که علاقه دارن و میخوان ولی دختر انگار مثل یه تیکه گوشت فقط بخاطر پسر دارن تن به این عذاب میدن خخخ خوبه علم هم ثابت کرده چند برابر ما لذت میبرین پس این منت گذاشتن و حیوون خطاب کردن مردایی که به طبیعی ترین خواسته انسانی اشاره میکنن چیه؟ میشه صادقانه یه خانوم بالای ۱۸سال منطقی توضیح بده؟ خواهشا فمنیست ها و جنسیت گراها احضار نظر نکنن خانم های معقول و منطقی

 21. زنها به 3 دليل سكس دارند 1 تعدادي از سكس به عنوان شغل و كاسبي بهره دارند و فقط براي پول به اين كار تن دادند.2زنهاي كه ازدواج كرده اند و بر حسب وظيفه و توليد نسل و اينكه از سكس بهره لذت داشته باشند و به شوهرشون لذت جنسي بدهند3دخترهاي كه دوست پسر دارند و از اينكه لذتي به دوستشون بدهند لذت برده و البته از دوست پسرشون توقع دارند كه به نهوي كار اونهارو تلافي كنه . نكته قابل توجه اينكه آقايون براي سكس حاظر به هزينه هستند ولي زنها نه تنها براي سكس هزينه نيكنند بلكه بابت اين كار هزينه دريافت بيكنند

  • باهات موافقم این مردهایی که به خاطر سکس پول میدند حقیرترین وذلیل ترین موجودات در تمامیه دورانند

 22. یه مطلب هست باتجربه یی که دارم.
  پسرهای گلم اگه میخاید دختری پاک قسمتتون بشه پس واقعن مرد باشید وناموس مردم رو ناموس خود بدونین وبا احساس دروغی دختری بازی نکنین.خدا درو تخته رو بهم میدوزه
  بیخود برای خواهرتون غیرتی نشین اگه ب خواهره دوستتون چشم دارید چون نمیدونیدو آبجیتونو یکی دیگه میگاد
  شما دخترها جوان هم بدونید عشق فقط درازدواج وبعدآن زیباست وپسدی که بشما دست بزنه هیچوقت باهاتون ازدواج نمیکنه

 23. راستش من با صحبت های ک شد در ابتدا موافقم.راستش من تا حالا عاشق نشدم و اینکه من ی بار در زندگیم فقط با ی دختر چشم تو چشم شدم و اونم خیلی مشتاقانه نگام میکرد(.البته از خودم تعریف نکنم من خیلی ب خودم میرسم و زیاد تیپ میزنم) ولی از اونجایی ک میترسم با کسی دوست بشم ک رابطه قبلی داشته میترسم. ی جورایی عصبی میشم.من دوست دارم کسی باشه ک تا حالا با کسی دوست نبوده باشه.
  البته من از اون روز ب بعد خیلی پشیمونم ک ای کاش به اون دختر ابراز علاقه میکردم.خوب میشد ک نظر شو درباره من بدونم . این حس این قد قوی بود ک اون دختر وقتی دید من خیلی مصمم در نگاه کردن ،سرشو تو گوشیش کرد و میخندید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن تبلیغ
loading...