هیکل این خانم مردان را فراری می دهد! +عکس

زن, زن هیکلی, زن چاق, زن قد بلند

مردهای با دیدن قد و هیکل این خانم پا به فرار می گذارند!

مردها با دیدن قد و هیکل این زن پا به فرار میگذارند ، ر جامعه خانم های تنومند و قدرتمند یافت می شوند که در خیابانها با مردان مختلف دست و پنجه نرم می نمایند. خانم “آمازون اماندا”38 ساله در خیابانهای نیویورک با مردان به کشتیگیری و عرض اندام می پردازد.

 زن, زن هیکلی, زن چاق, زن قد بلند

اماندا بیش از یک مترو 80 سانتی متر قد دارد.او با داشتن 127 کیلو وزن بدش نمی اید گاهی با مردان کوتاه قد عکس بگیرد.او بر خلاف برخی خانم ها که از داشتن وزن زیاد ناراحتند با نهایت استفاده از توان جسمانی خود از ان استفاده بهینه می نماید. خبر گفته می شود وزن زیاد او زمانی باعث مرگ یکی از مشتریانش شده است.

زن, زن هیکلی, زن چاق, زن قد بلند زن, زن هیکلی, زن چاق, زن قد بلند زن, زن هیکلی, زن چاق, زن قد بلند زن, زن هیکلی, زن چاق, زن قد بلند

مطالب مشابه را ببینید!