واکنش وزارت امورخارجه آمریکا به پایان مذاکرات ایران و 1+5 در وین

وزارت خارجه آمریکا: مذاکرات هسته ای سازنده بود

واکنش وزارت امورخارجه آمریکا به پایان مذاکرات ایران و 1+5 در وین

ما این گفتگوها را برای شش ماه ادامه می دهیم تا ببینیم آیا می توانیم به توافق جامعی دست یابیم که به همه نگرانی های ما فیصله دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اولین مرحله از مذاکرات جامع ایران و ۱+۵ در وین را خوب و سازنده خواند و گفت: ما بر این باوریم که این دور از مذاکرات مفید بود.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا؛ ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در تله کنفرانس خود در شهر وین اتریش، درباره برنامه هسته ای ایران گفت: ‌«در زمینه مسائل خاص مانند برچیدن (برنامه هسته ای)، باید بگویم ما برای ماه های متمادی به صراحت گفته‌ایم که هدف ما جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای است.

اگر انجام این کار نهایتاً مستلزم نوعی برچیدن (تأسیسات هسته ای) باشد، همه این ها بحث هایی است که به عنوان بخشی از مذاکرات جامع، برای گفتگو روی میز خواهند بود. ما گفته ایم که به همه نگرانی های جامعه بین الملل باید در قالب این بحث ها، رسیدگی شود».

هارف در بخش دیگری از اظهارات خود خاطرنشان کرد: « به عقیده ما این مجموعه بحث ها، سازنده و مؤثر بوده است.

ما این گفتگوها را برای شش ماه ادامه می دهیم تا ببینیم آیا می توانیم به توافق جامعی دست یابیم که به همه نگرانی های ما فیصله دهد.

درباره مسائل خاص نیز باید بگویم دو طرف با مواضع مشخصی در ذهن خود به پای میز مذاکره می آیند.

با وجود این، معتقدیم که در چند روز اخیر پیشرفت هایی داشته ایم و امیدواریم که به موازات جلو رفتن گفتگوها این پیشرفت ها را مبنای کار خود قرار دهیم».

مطالب مشابه را ببینید!