ورزشکار ایرانی قبل از شروع المپیک مدال نقره گرفت!

ورزشکار وزنه بردار ایرانی در اتفاقی عجیب صاحب مدال نقره المپیک شد!

استفاده از مواد نیروزا و محرومیت های پیاپی ورزشکاران رشته وزنه برداری باعث شده که در اتفاقی عجیب تعداد شرکت کنندگان درجه اول یک وزن از تعداد مدال ها هم کمتر شود.
در صورت تایید نهایی دوپینگی بودن دو وزنه‌بردار دیگر در دسته ۹۴ کیلوگرم المپیک لندن، سعید محمدپور نماینده کشورمان در صورت اوت نکردن وزنه هایش، مدال نقره المپیک را به دست می آورد!
این اتفاق ها در وزن ۹۴ از چندماه پیش با محرومیت های پیاپی شدت گرفت.
ورزشکار ایرانی قبل از شروع المپیک مدال نقره گرفت!
مطالب مشابه را ببینید!