ورزش های کششی عالی برای زن و شوهرها +عکس

آموزش حرکات خاص کششی برای زن و شوهرها

ورزشهای کششی که برای زن وشوهرها طراحی شده است می تواند هم ارتباط آنها را بهتر کند ، هم   آرامش  و انعطاف پذیری را در شخص زیادتر میکند . شما می توانید این  ورزشها را هر روز  انجام دهید و هر حرکت  را 30 تا 60 ثانیه نگه دارید و سپس حرکات را عوض کنید

کشش بالای کمر و شانه ها

رو به روی هم بایستید و دستهای هم را از مچ بگیرید. کمی از هم فاصله گرفته و زانوها را خم کنید و بدن را مانند حرکت اسکوآت به پایین متمایل نمایید و باسن خود را به عقب بکشید. نگاهتان به زمین باشد و گردن خود را رها کنید.

ورزش های کششی عالی برای زن و شوهرها

 

 

کشش پایین کمر

به پشت دراز بکشید و همسرتان پاهای شما را از مچ در دست بگیرد. آرام دراز بکشید و باسن خود را به روی زمین نگه دارید. همسرتان باید به آرامی پاهای شما را به مدت 30 تا 60 ثانیه به طرفین تاب دهد.

ورزش های کششی عالی برای زن و شوهرها

 

کشش سینه

پشت به همسرتان بایستید و دستانتان را در کنار بدن قرار دهید به نحوی که کف دست رو به جلو باشد. از همسرتان بخواهید تا از بالای مچ دستهایتان را بگیرد سپس همزمان با او که یک قدم به عقب بر می دارد و به آرامی دستان شما را می کشد، شما نیز به سمت جلو متمایل شوید.

ورزش های کششی عالی برای زن و شوهرها

مطالب مشابه را ببینید!