مجله تاپ‌ناز‌

ورزش کرد باعث پیشگیری از سرطان تخمدان می شود

ورزش کرد باعث پیشگیری از سرطان تخمدان می شود

پیشگیری از سرطان تخمدان در خانم ها با ورزش

به گفته محققان موسسه سرطان روزول پارک نیویورک، یافته های این دو مطالعه نشان می دهد هر میزان ورزش و فعالیت بدنی منظم و هفتگی می تواند به کاهش ریسک سرطان تخمدان و افزایش مدت زنده ماندن بعد از این بیماری کمک کند، در حالیکه عدم ورزش منظم در دوره بزرگسالی با افزایش ریسک ابتلا به این سرطان و مرگ ناشی از آن مرتبط است.

در یک مطالعه، محققان داده های بدست آمده از بیش از ۸۳۰۰ بیمار مبتلا به سرطان تخمدان و بیش از ۱۲۶۰۰ زن فاقد این بیماری را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند.

محققان دریافتند آن دسته از زنانی که اعلام کرده بودند در طول زندگی شان هیچ فعالیت فیزیکی تفریحی نداشته اند ۳۴ درصد بیش از زنانی که به طور منظم ورزش کرده بودند در معرض خطر ابتلا به سرطان تخمدان قرار داشتند.

طبق این مطالعه، ارتباط بین عدم فعالیت و ریسک بالای سرطان تخمدان در هردو گروه زنان دارای وزن نرمال و زنان چاق یا داری اضافه وزن مشاهده شد.

بیشتر : سرطان تخمدان اطلاعاتی در مورد سرطان تخمدان

در مطالعه ای دیگر که شامل بیش از ۶۸۰۰ بیمار مبتلا به سرطان تخمدان بود مشخص شد زنانی که سال ها قبل از تشخیص این بیماری بی تحرک بوده اند، ۲۲ تا ۳۴ درصد بیش از زنانی که به طورمنظم ورزش می کردند به خاطر این بیماری فوت کرده بودند.

کیریستین مویسیچ، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «یافته های ما اثبات می کند عدم فعالیت بلندمدت، ریسک مستقل مهم و فاکتور تشخیصی احتمال ابتلا به سرطان تخمدان است.»

به گفته محققان، کمتر از ۴۵ درصد بیماران مبتلا به سرطان تخمدان تا ۵ سال بعد از تشخیص زنده می مانند.

مطالب مشابه را ببینید!