وقتی خانم مهندس با کفش پاشنه بلند میره سر کار! عکس جالب

وقتی خانومی پس از سالها تلاش و درس خوندن میشه مهندس ناظر یه پروژه ساختمونی و بعد بخواد با دبدبه و کبکبه و آرایش و کفش پاشنه دار بر نظارت کنه به اون پروژه ، همین میشه دیگه …

خانم مهندس

مطالب مشابه را ببینید!