وقتی سلطان جنگل مغلوب گوره خر شود + تصاویر

شیر وقتی به حیوانی حمله کند فقط تکه هایی از استخوان های آن حیوان باقی می ماند.

ولی در این تصاویر می بینید که شیر یک ضربه سخت از سمت شکار نا فرجامش می خورد و نقش بر زمین می شود آن هم از گوره خر کم قدرت.

ضربه خوردن شیر از گوره خر

ضربه خوردن شیر از گوره خر

ضربه خوردن شیر از گوره خر

ضربه خوردن شیر از گوره خر

 

 

مطالب مشابه را ببینید!