پدر خشمگین دست های کسی که به دخترش تجاوز کرده بود را قطع کرد! + عکس

پدر خشمگین دست های کسی که به دخترش تجاوز کرده بود را قطع کرد! + عکس

پدر هندی خشمگین دستان متجاوز به دخترش را قطع کرد. پسر هندی 17 ساله که به دختر بچه هندی تجاوز کرده بود به عاقبتی شوم دچار شد و هر دو دستش قطع شد.

قطع دستان پسری که مرتکب به تجاوز شده بود توسط پدر دختر بچه

پدر هندی،دستان مردی که به دخترش تجاوز کرده بود را برید تا دیگر از این کارها مرتکب نشود و انتقام سختی از وی گرفت. نوجوانی ۱۷ ساله به دختر بچه‌ای هندی تجاوز کرد اما دادگاه هند چون او زیر سن قانونی بود مجازاتی برایش در نظر نگرفت و آزادش کرد.

پدر دختر که نمی‌توانست این نوجوان و کاری را که کرده بود فراموش کند با قطع دستان پسر از او انتقام گرفت.به گزارش دیلی میل پدر ۲۵ ساله این دختربچه در دادگاه اعلام کرد که در ازای پرداخت جریمه نقدی، این پسر را می‌بخشد و حتی او را سوار ماشینش کرد تا به دهکده محل زندگیش برساند اما در میانه‌راه او را پیاده کرد و به درختی بست و دستانش را با تبر قطع کرد.

به گزارش تاپ ناز روستاییان پس از مدتی این پسر را یافتند و فورا راهی بیمارستان کردند اما او در حال حاضر حال وخیمی دارد. پدر دختر نیز فراری است و از سوی پلیس به عنوان شخصی که قصد قتل داشته تحت تعقیب است.

دستان پسر هندی متجاوز توسط پسر دختر قطع شد

نوشته های مشابه