پرتقال عجیب 5 ضلعی در ژاپن +عکس

چند کشاورز ژاپنی محصول پرتقال خود را به صورت 5 ضلعی پرورش داده اند.این پرتقال برای خوش شانسی دانش آموزان شهر یاواتاهاما در استان اهیمه در امتحانات کاشت شده است.

پرتقال عجیب 5 ضلعی در ژاپن پرتقال عجیب 5 ضلعی در ژاپن

مطالب مشابه را ببینید!