پرنده ای جالب که 9 پا دارد؟!+عکس

مرغ عجیب

مایکل میلیشیا، عکاس نشنال‌جئوگرافیک این نمای زیبا را از مرغ آبچلیک مادر و جوجه‌هایش ثبت کرده است. جوجه‌ها برای گرم ماندن و تثبت دمای بدن خود لابلای پرهای بدن مادر پناه گرفته‌اند.

جوجه‌های آبچلیک چند ساعت پس از سر برآوردن از تخم می‌توانند به تنهایی غذا بخورند، اما برای برخی کارها مانند گرم ماندن به مادر خود متکی هستند.

مطالب مشابه را ببینید!