پسری ناقص که چهره ای ماسک دار دارد

کانگ کانگ پسر 14 ماه ای است که بدلیل سندروم موبیوس دو چهره متولد شده است.

موقع سونوگرافی پزشکان نوید یک بچه سالم را می دادند ولی وقتی به دنیا آمد مادرش و پزشکان بسیار تعجب زده شدند زیرا این نوزاد دارای دو چهره بود به گونه ای که روی صورتش یک ماسک نصف و نیمه گذاشته باشند.

 

پسری ناقص که چهره ای ماسک دار دارد

 

دلیل به وجود آمدن این نقص نا معلوم است.شاید یه دلیل مصرف مخدر یا عفونت هایی بوده که در بارداری رخ داده است.

ولی یکی از بستگان مادرش به محققان گفته که دلیل این نقص استفاده مادر از داروهای ضد سقط بوده است که توسط دکتر تجویز شده است.

پسری ناقص که چهره ای ماسک دار دارد

پسری ناقص که چهره ای ماسک دار دارد

 

 

 

مطالب مشابه را ببینید!