پسر ناقص در شیراز با دو آلت تناسلی و دو مقعد! +عکس

پسر ناقص در شیراز با دو آلت تناسلی دو مقعد

نوزاد پسری که بتازگی در شیراز به دنیا آمد باعث تعجب پزشکان شد!

این پسر دو آلت تناسلی و دو مقعد دارد!

پسر ناقص در شیراز با دو آلت تناسلی دو مقعد

مطالب مشابه را ببینید!