پسر دختر نمای ایرانی با کفش پاشنه بلند در فروشگاه! عکس

پسر جوان ایرانی که با کفش پاشنه بلند در یک فروشگاه در حال خرید بود باعث تعجب همگان شد!

کفش پاشنه پسرانه هم به بازار آمد

دنیای متفاوت مد و لباس در بین جوانان امروزی گاهش به سمت عجیب و غریب ها کشیده می شود .هزاران سایت و صفحه مجازی برای نمایش به روزترین پوشش ها ایجاد شده اما پوشش هایی که اکثر آنها با فرهنگ ما ایرانی ها مغایرت زیادی دارد و این درحالی است که برخی از جوانان چشم بسته حاضر می شوند تنها برای خودنمایی از پوشش های نامتعارف استفاده کنند. در این میان هستند پسران دخترنمایی که حاضرند به هر قیمتی خود را در معرض نمایش دیگران قرار دهند. نیازی به توضیح نیست، تصویر زیر گویای همه چیز است.

پسر دختر نمای ایرانی ب کفش پاشنه بلند در فروشگاه! عکس

کفش پاشنه بلند در پای پسرجوان ایرانی

کفش پاشنه بلند پسرانه , مردجوان ایرانی با کفش پاشنه بلند

باشگاه خبرنگاران

مطالب مشابه را ببینید!