مجله تاپ‌ناز‌

پلهای عجیب ساخته شده با ریشه درختان + تصاویر

عجیبترین پلهای طبیعی

در یکی از شهرهای هند به نام مگالایا در حومه اش درختانی عجیب رشد می کنند که ریشه آنها سر از خاک در اورده و بسیار کشیده میشوند.

اهالی بومی با ایده جالب خود ریشه های این درختان را به هم وصل کرده و پلهای کوچک را خلق کرده اند.البته ساخت بعضی از این پلها 10 تا 15 سال به طول انجامیده است.

عجیبترین پلهای طبیعی

عجیبترین پلهای طبیعی

عجیبترین پلهای طبیعی

عجیبترین پلهای طبیعی

عجیبترین پلهای طبیعی

عجیبترین پلهای طبیعی

مطالب مشابه را ببینید!