پوست مرغ در محصولات ارایش وجود دارد!؟

پوست مرغ در محصولات ارایش وجود دارد!؟

آیا در لوازم آرایشی که در کشور توزیع می شود پوست مرغ وجود دارد؟ رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازان غذا و دارو در مورد وجود پوست مرغ در محصولات آرایشی توضیح داد.

وجود پوست مرغ درمحصولات آرایشی

دکتر مصطفی اسماعیلی با بیان اینکه اخباری که درباره استفاده از پوست و ضایعات مرغ در تولید مواد اولیه لوازم آرایشی انتشار می یابد شایعاتی بیش نیست، اظهار داشت:عموما نیز اگر مکان های تولید مواد اولیه لوازم آرایشی و بهداشتی، دارای مجوزهای لازم بهداشتی باشد تولیدکنندگان می توانند فرآورده های خود را به کارخانجات این قبیل لوازم بفروشند.

وی اضافه کرد:از چربی های حیوانی مثل پیه گوسفند و گاو البته با قید رعایت ضوابط بهداشتی در تولید فرآورده هایی مثل صابون استفاده می شود و این در حالی است که چربی های مرغ از این قاعده مستثنی هستند.

اسماعیلی با اشاره به اینکه نظارت مستقیم بر کارخانه های تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی بر عهده معاونت غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی شهرهای مختلف است، خاطر نشان کرد:اگر تخلفی رویت شود بدون کوچکترین گذشتی توسط دانشگاه گزارش شده و در مجامع قضایی به آن رسیدگی می شود.

 

پوست مرغ در محصولات ارایش وجود دارد!؟

به گفته وی، مسئولیت نظارت بر شهر تهران را یکی از سه معاونت غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی «شهید بهشتی»، «ایران» و «تهران» عهده دار است.

رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، تاکید کرد:سازمان غذا و دارو به صورت مستمر اماکن خرید و فروش مواد اولیه آرایشی و بهداشتی و همینطور فاکتورهای خرید کارخانجات را مورد بررسی قرار می دهد.

پوست مرغ در فراورده های آرایشی؟!

مطالب مشابه را ببینید!