پژوهشگران درمانی را برای سفیدی مو ارائه کرده اند.

رفع سفیدی مو, مشکلی سفید شدن موها, موی سفید

پژوهشگران آلمانی و انگلیسی درمانی را برای سفیدی مو ارائه کرده اند.

این تحقیق جدید حاکی از آن است که می توان نبود رنگ پوست یا مو را با ترکیب جدیدی اصلاح کرد.

به گفته دانش پژوهان افرادی که موهایشان در حال سفید شدن است، با تجمع پراکسید هیدروژن در فولیکول مو، میزان زیادی استرس اکسیداتیو تولید می کنند که موجب می شود مو از داخل به خارج خود را سفید کند.

استرس اکسیداتیو نشانگر یک عدم تعادل بین تولید و ظهور انواع رادیکال آزاد اکسیژن و توانایی سیستم بیولوژیک برای سم زدایی و یا ترمیم آثار مخرب آنهاست. استرس اکسیداتیو به وضعیتی اشاره دارد که توانایی سیستم بیولوژیک برای سم زدایی و یا ترمیم آثار مخرب انواع رادیکال های آزاد اکسیژن به قدر کافی نباشد، از این رو آسیب های اکسیداتیو به سلول، بافت یا ارگان های بدن را به دنبال خواهد داشت.

این گزارش جدید، نشان می دهد، این انباشتگی عظیم پراکسید هیدروژن را می توان با درمان اختصاصی موسوم به PC-KUS( نوعی سودوکاتالیز اصلاح شده ) علاج کرد.

علاوه بر این، این مطالعه نشان می دهد که همین درمان برای بیماری پوستی ویتیگیلو که در آن لکه های سفید رنگی در سراسر پوست بدن مشاهده می شود، نیز موثر است. به گفته محققان این بیماری پوستی نیز در اثر عدم تعادل بین استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدانها ایجاد می شود که می توان با این درمان جدید آن را علاج کرد.

به گفته محققان کیفیت زندگی بیماران مبتلا به این مشکلات پوستی و مویی پس از آنکه همه و یا بخشی از فرایند رنگدانه ای شدن دوباره با موفقیت انجام شد، بهبود یافت.

برای این پیشرفت پژوهشگران یک گروه بین المللی از دو هزار و ۴۱۱ بیمار مبتلا به ویتیگیلو را بررسی کردند.

مطالب مشابه را ببینید!