پیکان خودروی ملی! البته شدیدا اسپورت شده!

پیکان بزک

 

امروز برای شما عزیزان عکس های از یک خودروی اسپورت را تهیه کرده ایم! ولی تقاوتی که با همیشه دارد این هست که خودرو یک خودروی لوکس با قیمت نجومی نیست!

بله همانطور که در عکس هم مشخص هست این یک پیکان هست که همه ایرانی ها با آن آشنایی دارند ، البته شدیدا اسپور شده است و چیزی از سوپر اسپورت های چند ده هزار دلاری کم ندارد.

پیکان بزک

نمای صندوق عقب اسپورت ترین خودروی پیکان در ایران

پیکان بزک

نمای روبروی اسپورت ترین خودروی پیکان در ایران

پیکان بزک

نمای پشت اسپورت ترین خودروی پیکان در ایران

پیکان بزک

نمای داخل اسپورت ترین خودروی پیکان در ایران

پیکان بزک

نمای صندلی عقب اسپورت ترین خودروی پیکان در ایران

پیکان بزک

نمای کنار اسپورت ترین خودروی پیکان در ایران

مطالب مشابه را ببینید!