چرا انسان در خواب عطسه نمی کند؟!

عطسه انسان در خواب

انسان در صورت مریض شدن هیچ گاه در خواب عطسه نمی کند زیرا هنگام خوابیدن آن بخش از مغز که مسئولیت عطسه را بعهده دارد غیر فعال می شود.

 

عطسه کردن در خواب ممکن نیست

 

عطسه به علت های مختلف اتفاق می افتد، مثل قرارگیری در معرض نور زیاد، تغییر دمای ناگهانی، نسیم هوای سرد، عفونت ها و بیماری های مختلف و … . در واقع عطسه کردن نوعی واکنش دفاعی بدن به مواد محرک تنفسی یا التهاب مجاری تنفسی یا برای دفع ترشحات در هنگتم بیماری است.

عطسه کردن بخش مهمی از فرایند ایمنی بدن است زیرا از بدن ما دربرابر پادتن ها و عفونت های مختلف محافظت می کند. همچنین به بهبود سلامت ما کمک می کند. در زمان خواب، عطسه اتفاق نمی افتد زیرا سیستم عصبی بدن که مسئول این رفلکس است نیز در حال استراحت است.

چرا در خواب هیچ گاه عطسه نمیکنیم

نتایج حاصل از بررسی ها نشان داده است زمانی که ما به خواب می رویم تحت هیچ شرایطی عطسه نمی کنیم زیرا بخشی از اعصاب مغز که مسئولیت عطسه کردن را بر عهده دارند، در هنگام خواب غیرفعال می شوند.

محققان دانشگاه MIT به این نتیجه رسیدند که عطسه کردن در هنگام خواب غیرممکن است زیرا زمانی که انسان به خواب می رود غشای مخاطی مغز او متورم می شود و این عامل، اعصاب مربوط به عطسه کردن را غیرفعال می کند.

عطسه انسان در خواب

عطسه کردن در خواب عمیق اتفاق نمی افتد

در هنگام بیداری ذرات، عوامل حساسیت زای تنفسی یا انواع مختلف بیماری، سلول های عصبی در بینی را تحریک می کنند. پس از این اتفاق، اعصاب سیگنال های مثبت را به مغز انسان می فرستند و در نتیجه این عوامل محرک، فرد عطسه می کند.

محققان دریافتند در جریان خواب عمیق سیستم های انتقال دهنده عصبی به طور کامل غیرفعال می شوند و در این شرایط عطسه کردن غیرممکن می شود. این مسئله به آن معنی خواهد بود که موتور عصبی انسان در هنگام خواب تحریک نمی شود و به همین خاطر سیگنال های مذکور به مغز انسان ارسال نمی شوند.

بررسی های دانشگاه MIT نشان داد در برخی موارد محرک های بیرونی روی سیستم عصبی بدن تأثیر قابل ملاحظه برجا می گذارند و به همین خاطر به محض آنکه از خواب بیدار می شویم، عطسه می کنیم.

احتمال عطسه کردن در خواب چقدر است؟

مطالب مشابه را ببینید!