چرا فردین نقش «امیر کبیر» را نپذیرفت؟

چرا فردین نقش «امیر کبیر» را نپذیرفت؟/ سعید نیک‌پور: اجازه کار را برای او گرفته بودم

چرا فردین نقش «امیر کبیر» را نپذیرفت؟

 به اتفاق مرحوم هوشنگ بهشتی نزد فردین رفتم و نقش را برایش توضیح دادم اما او در ابتدا اطمینان نداشت که مدیران تلویزیون اجازه کار را به او بدهند درحالیکه من از قبل اجازه کار را برای او گرفته بودم.

سعید نیک‌پور کارگردان و بازیگر مجموعه تلویزیونی «امیرکبیر» به تازگی در گفت‌وگویی با برنا با اشاره به این نکته که رضایت تلویزیون برای حضور محمدعلی فردین در  نقش امیرکبیر را جلب کرده بود از چرایی نپذیرفتن این پیشنهاد توسط فردین سخن گفته است.
بازیگر نقش« امیرکبیر» را نداشتیم
چندین انتخاب برای این نقش(امیر کبیر) داشتم که سکانس هایی از آنها گرفتم و برای تلویزیون فرستاده بودم اما تلویزیون قبول نکرد. تا اینکه کار را در سال 63 در کاخ گلستان با بازی ایرج راد، فخری خوروش و محمد مطیع کلید زدم و این در حالی بود که ما هنوز بازیگر نقش« امیرکبیر» را نداشتیم.
از قبل اجازه کار فردین را گرفته بودم
مرحوم فردین را از نزدیک می‌شناختم و می‌دانستم که از نظر روحی در چه وضعیتی قرار دارد. به اتفاق مرحوم هوشنگ بهشتی نزد او رفتم و نقش را برایش توضیح دادم اما او در ابتدا اطمینان نداشت که مدیران تلویزیون اجازه کار را به او بدهند درحالیکه من از قبل اجازه کار را برای او گرفته بودم.
بگذارید من برای مردم فردین باقی بمانم
دوباره پیگیرکارازفردین شدم اما او در یک جمله به من گفت«بگذارید من برای مردم فردین باقی بمانم» و خودش این پیشنهاد را نپذیرفت. 2 ماه از کلید خوردن این مجموعه گذشته بود و ما هنوزهیچ کسی را برای این نقش پیدا نکرده بودیم به همین دلیل به ناچار خودم آن‌را پذیرفتم.
اخبار فرهنگی – شبکه ایران

مطالب مشابه را ببینید!