کارت عروسی عجیب ایرانی و آرایش گوسفند برای قربانی کردن!

کارت عروسی جالب با متن خنده دار و همچنین آرایش و تور پوشیدن گوسفند برای قربانی شدن جلوی پای داماد و عروس
انتخاب کارت عروسی یکی از کارهای مقدماتی مراسم ازدواج است که برخی از زوجهای جوان با ابتکارهای خلاقانه، ایده های متفاوتی برای طراحی آن انجام می دهند. کارت عروسی می تواند بیانگر احساسات، تفکرات و عقاید عروس و داماد باشد خود باعث تهیه کارت های خاص و متفاوت می کند که با متن های جالب و گاه بامزه همراه می شود.  یک نمونه از این کارتهای جالب و متفاوت را مشاهده کنید.

 

کارت عروسی عجیب ایرانی و آرایش گوسفند برای قربانی کردن!

اما این خلاقیت تا جایی ادامه دارد که گوسفند بخت برگشته ی با آرایش و زدن تور و ربان آماده است که پس از ورود عروس و داماد کشته شود. و همچنان لحظه شماری می کند. در میان عده ای دیگر نیز خلاقیت بهتری در قربانی کردن نشان دادند. دو برادر در روستای طلحه در جشن مشترک ازدواج خود به جای قربانی کردن گوسفند که به عنوان یک رسم سنتی در استان بوشهر انجام می شود همزمان با آغازین روز زندگی مشترک یک اصله نخل کاشتند.

 

کارت عروسی عجیب ایرانی و آرایش گوسفند برای قربانی کردن!

نظر شما در مورد قربانی کردن چیست شما هم گوسفند قربانی می کنید یا یک اصله درخت می کارید؟

نوشته های مشابه