کاریکاتور اسیدپاشی

این روزها متاسفانه در اصفهان خبرهایی از اسیدپاشی به صورت و بدن زنان جوان در اصفهان به گوشمان میرسد که دل هر انسانی را به لرزه در می آورد!

کاریکاتور اسیدپاشی

کاریکاتور اسیدپاشی

نوشته های مشابه