کاریکاتور علیرضا خمسه در نقش بابا پنجعلی

کاریکاتور علیرضا خمسه در نقش بابا پنجعلی

بازی علیرضا خمسه در سریال پایتخت در نقش كاراكتر بابا پنجعلی از ماندگارترین بازی های این هنرپیشه تواناست.

بابا پنجعلی

نوشته های مشابه