کار جالب ثروتمندترین زن اسپانیا به خاطر عشقش +عکس

کار جالب ثروتمندترین زن اسپانیا به خاطر عشقش +عکس

دوشس 85 ساله آلبا، ثروت او 5 میلیارد برآورد می شود، حاضر شده به خاطر ازدواج با عشقش از تمام ثروت و دارایی خود چشم پوشی کند. شش فرزند این دوشس از تصمیم مادرشان برای ازدواج با یک شهروند معمولی  که 24 سال از او جوانتر است تعجب کرده اند و مخالف ازدواج مادرشان هستند.

زن ثروتمند اسپانیایی, کار عشقی زن, به خاطر عشق

ماریا برای اثبات آنکه ” آلفونسو دیاز ” به خاطر پول با او ازدواج نمی کند قصد دارد تمام دارایی های خود را در اختیار فرزندانش قرار دهد. دوشس آلبا اظهار داشته بود: “هیچ چیز جز من برای آلفونسو اهمیت ندارد.”
هر شش فرزند دوشس از همسر اول او ” پدرو لوئیس دُ ایروجوی آرتازکوز” پسر ” دوک ساتومار “هستند که در سال 1972 درگذشت. پس از آن او در سال 1978 با یک کشیش ازدواج کرد که او نیز در سال 2001 جان سپرد.

دیاز چندین سال است که به عنوان یک دوست خانوادگی به حساب می آید و از سال 2008 نیز شایعاتی مبنی بر ازدواج آن ها به گوش می رسید ولی فرزندان او همیشه مخالف ازدواج آن ها بوده اند. حال با تصمیم ازدواج این دو نفر هیچ مشخص نیست که آیا فرزندان و نوه های دوشس درجشن عروسی حاضر خواهند یا نه.

همچنین به گزارش ” یوکی گاردین “دوشس آلبا برای راضی کردن فرزندان و 8 نوه خود به هر کدام از آن ها یک قصر هدیه داده است….. /  rouzegareno.ir

عشق ثروتمندترین زن , کار جالب ثروتمندترین زن

عشق ثروتمندترین زن , کار جالب ثروتمندترین زن

عشق ثروتمندترین زن , کار جالب ثروتمندترین زن

عشق ثروتمندترین زن , کار جالب ثروتمندترین زن

عشق ثروتمندترین زن , کار جالب ثروتمندترین زن

عشق ثروتمندترین زن , کار جالب ثروتمندترین زن

عشق ثروتمندترین زن , کار جالب ثروتمندترین زن

عشق ثروتمندترین زن , کار جالب ثروتمندترین زن

نوشته های مشابه