کار عجیب در جشنواره یخی کشور چین +عکس

این هم یک نوع تفریح جدید از نوع چینی در حاشیه جشنواره یخی استان جی لین چین…

فستیوال یخ چین
فستیوال یخ چین

شکار پرندگان
شکار پرندگان
کار احمقانه چینی ها
کار احمقانه چینی ها
فستیوال یخ چین
فستیوال یخ چین

مطالب مشابه را ببینید!