کلیپی از بچه شیر سرگردان در تهران

آتش‌نشانان ايستگاه 57 در ساعت يك بامداد از طريق تماس مردمي در جريان رهاشدن يك قلاده بچه شير در مسير شرق به غرب بزرگراه همت قرار گرفتند. اين توله شير در فضاي سبز حاشيه بزرگراه رهاشده بود. آتش‌نشانان اين توله شير را گرفته و به ايستگاه خود منتقل کردند تا به مرکز نگهداري حيوانات انتقال داده شود.

 

کلیپ بچه شیر

مطالب مشابه را ببینید!