کلیپی از راننده خشمگین لودر که تلافی می کند

با راننده لودر اصلاً شوخی نکنید

این راننده خشمگین یک پجو پارس را له و لورده می کند

نوشته های مشابه