مجله تاپ‌ناز‌

کلیپی از پرت شدن دو زن زیر مترو در مکزیک

پس از لحظاتی که مترو میرسه این زن بی فکر و احمق دوستش را به زیر مترو هل میده که خودش هم پرت میشه و جالب اینکه مترو همون لحظه می ایسته و جان سالم به در می برن

کلیپ وحشتناک

مطالب مشابه را ببینید!