کلیپ اهدای جایزه اسکار به اصغر فرهادی

کلیپ اهدای جایزه اسکار به اصغر فرهادی

هم اکنون از تاپناز می توانید گوشه ای از مراسم اسکار 84 و لحظه اهدای جایزه اسکار به اصغر فرهادی را مشاهده نمایید.

نوشته های مشابه