کلیپ جالب تبلیغ کوکاکولا

کلیپ جالب تبلیغ کوکاکولا

شرکت پپسی و کوکاکولا همواره دو غول بزرگ در صنعت نوشابه سازی و رقیبی دیرینه برای هم بوده اند.به همین دلیل همیشه در تبلیغاتشان سعی می کنند که نوآوری و جذابیت داشته باشند.در زیر جدیدترین تبلیغ شرکت کوکاکولا را با هم مشاهده می کنیم.

مطالب مشابه را ببینید!