کلیپ

کلیپ خنده دار رقص بانمک گاو تبلیغاتی!

رقص گاو

کلیپی از خنده دارترین رقصی که تا به حال دیده اید!

در این فروشگاه گویا شخصی که لباس تبلیغاتی فروشگاه را به تن دارد ناگهان جوگیر می شود و می رقصد.البته رقص او بسیار با نمک و خنده دار است و مورد عجیب در مورد این شخص، رقصیدن او در چنین لباسی است!

دکمه بازگشت به بالا