کلیپ خودکشی دادستان در نشست خبری لهستان

کلیپ خودکشی دادستان در نشست خبری لهستان

 

نشست خبری دادستان نظامی لهستان به طور غیرمنتظره ای به پایان رسید. سرهنگ میکولای پژیبیل از حاضران خواست که برای پنج دقیقه به او اجازه استراحت بدهند و سپس به اتاق دیگری رفت. اما ثانیه هایی بعد صدای شلیک گلوله از اتاقی که آقای پژیبیل به آن رفته بود شنیده شد.

مطالب مشابه را ببینید!