کلیپ

کلیپ دوربین مخفی ایرانی دزد و پلیس

دوربین مخفی

کلیپ جالب دوربین مخفی ایرانی : دزدی که بالای دیوار نشسته ناگهان با پلیس روبرو میشه و افراد رهگذر را به عنوان همدست معرفی می کنه!

نوشته های مشابه