کلیپ زن آزاری یک پلیس آمریکایی

زن آزاری

لینکن، افسر پلیس آمریکا به جرم لگد وحشیانه ای که به سر متهم زن خود که به اون دسبند زده شده بود، توسط دادگاه ایالت ماساچوست بازداشت می شود. فیلمی که مشاهد می کنید در روز چهارشنبه در دادگاه پخش شد. لینکن تا اعلام حکم نهایی دادگاه از کار تعلیق شده است

مطالب مشابه را ببینید!