کلیپ ساز زدن و آوازخوانی کوزی در سریال کوزی گونی

کلیپ ساز زدن و آوازخوانی کوزی در سریال کوزی گونی

کلیپ یکی از صحنه های ماندگار سریال کوزی گونی که در این صحنه کیوانچ تاتلیتوگ در حال ساز زدن و آواز خواندن است.

دانلود کلیپ

مطالب مشابه را ببینید!