مجله تاپ‌ناز‌

کلیپ غم انگیز آخرین لحظه زندگی یک مجروح شیمیایی

کلیپ غم انگیز آخرین لحظه زندگی یک مجروح شیمیایی

این فرد در جنگ ایران و عراق توسط مواد vx شیمیایی شده که نهایت بر اثر خفگی و ضعف سیستم عصبی به شهادت می رسد.

مطالب مشابه را ببینید!