کلیپ مصاحبه با ناصر حجازی در روز مادر

ناصر حجازی

آخرین روزهای زندگی مرحوم ناصرحجازی در سال 90 و مصاحبه خبرنگار با ایشان در باره روز مادر.روحش شاد و یادش گرامی

نوشته های مشابه