کلیپ واکنش مردم به تصادف اتومبیل با یک زن

این خانوم پس از بیرون آمدن از فروشگاه، با این اتومبیل تصادف می کند. اما نکته قابل توجه واکنش سایرین به این حادثه است. این حادثه در روسیه رخ داد و اتومبیل ضارب نیز، مسروقه بوده است.

 

کلیپ واکنش مردم به تصادف اتومبیل با یک زن

مطالب مشابه را ببینید!