کلیپ چالش سطل آب و کشته شدن عجیب!

کلیپ چالش سطل آب و کشته شدن عجیب!

کلیپ چالش سطل آب و کشته شدن عجیب!

به تازگی چالش سطل آب برای حمایت از بیماری ALS در بین مردم به خصوص هنرمندان فراگیر شده است.در این بین بعضی از افراد دست به کارهای عجیبی می زنند.مثلا این فرد با بیل مکانیکی قصد ریختن آب سرد بر روی سر خودش را دارد که خیلی ساده و بی دلیل کشته می شود!

مطالب مشابه را ببینید!