کلیپ کتک خوردن زن نماینده مجلس توسط یک مرد

کلیپ دعوا

الیاس کاسیادیاریس از حزب راست افراطی در یک برنامه زنده تلویزیونی در حال بحث و گفت و گو با دو سیاستمدار زن بود که ناگهان به سوی یکی از آنها لیوان آب پرتاب کرد و وقتی این اقدام او با واکنش فرد دیگر رو به رو شد، برای سه بار به او سیلی زد. به نظر می رسد علت اقدام آقای کاسیادیاریس این بوده که رنا درو، از حزب چپ افراطی سیریزیا در سخنانش به دخالت او در یک سرقت مسلحانه در سال ۲۰۰۷ اشاره کرد.

 

 

 

نوشته های مشابه