کلیپ کشتن الاغ با ضربه های سنگین پتک در سمیرم

 

کلیپ کشتن الاغ

در سالگرد سلاخي دلخراش دو توله خرس و مادرشان در سميرم متاسفانه فيلم ديگري از اين شهرستان به انجمن حمايت از حيوانات رسيد که چند ثانيه بيشتر نيست … در اين چند ثانيه کوتاه ميتوان به وضوع شاهد سقوط اخلاقيات و انسانيت بود … مطمئنا خدايي در همين نزديکيها شاهد اين رفتار زشت و شنيع نوع انسان است

نوشته های مشابه