کمند امیر سلیمانی در نقش یک پسر + عکس

کمند امیر سلیمانی در نقش یک پسر + عکس

کمند امیر سلیمانی

کمند امیر سلیمانی با انتشار یک عکس در اینستاگرام خود نوشت “تجربه بازی در نقش پسری به نام احمد در ۸ سالگیم (متاسفانه هیچوقت پخش نشد) اولین نفر جلوی میز معلم”

کمند امیر سلیمانی

مطالب مشابه را ببینید!