اخبار سلبریتی ها

کم محل کردن جاستین بیبر توسط لئوناردو دی کاپریو!

خبر جنجالی ضد حال دی کاپریو به جاستین بیبر ، ماجرا از این قراراست که اخیرا لئو در یک مهمانی حضور داشت که جاستین بیبر هم در آنجا بود.جاستین بدون پیراهن اینور و اونور می گشت! ولی وقتی شنید لئو آنجاست , بادیگاردش را فرستاد سمت لئو به امید اینکه لئو به او ملحق شود و باهم خوش بگذرانند.

 جاستین بیبر داشت به لئو لبخند میزد و سرش را تکان میداد ولی لئو فقط سرش را به نشانه نه تکان داد و از او خداحافظی کرد. به گفته شاهدان لئونارد دی کاپریو  فکر می کند که جاستین کمی شیرین عقل است و لئو نمی خواهد و نیاز ندارد که با پاپ استار های مصنوعی و تشنه شهرت در یک عکس قرار بگیرد!

کم محل کردن جاستین بیبر توسط لئوناردو دی کاپریو!

نوشته های مشابه