کوتاه ترین داستان عشقی جهان

داستان عشقی

کوتاه ترین داستان عشقی جهان

روزی مردی از یک دختر پرسید:
آیا با من ازدواج می‌کنی؟
دختر جواب داد: نه
و از آن پس مرد شاد زیست، به ماهیگیری و شکار رفت، کلی گلف بازی کرد،تمام مسابقات فوتبال را دید و با هرکه دلش خواست رقصید.

مطالب مشابه را ببینید!